Olimpijski komite Slovenije

Partner Olimpijski komite Slovenije
Naslov Šmartinska cesta 140 1000 Ljubljana SI
E-pošta info@olympic.si
Telefon 01 230 60 00
Spletna stran http://www.olympic.si/

Kontakt

Oseba Branko Lević
E-pošta branko.levic@olympic.si
Telefon 01 230 60 43

Predstavitev

OKS-ZŠZ je krovna športna organizacija v Republiki Sloveniji, ki povezuje in usklajuje interese na področju civilne športne sfere, uveljavlja vrednote olimpizma, v partnerstvu z državo in gospodarstvom usmerja in ustvarja optimalne pogoje za razvoj slovenskega športna in celostnega razvoja športnic in športnikov ter ustvarja strokovno organizacijske pogoje za rast in razvoj svojih članic na ravni športa za vse in na ravni tekmovalnega športa in sicer na lokalni, kot tudi nacionalni ravni.

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) temelji na spoznanju, da je šport pomembna prvina kakovostnega življenja v vseh pojavnih oblikah in okoljih ter kot taka prirejena vsem starostnim obdobjem življenja. 

 Poslanstvo in vizija OKS-ZŠZ sta pogojena z delovanjem njegovih članic in ustanoviteljic.

POSLANSTVO 
»S športom in olimpizmom pomagamo ustvariti boljšo Slovenijo«
Na nacionalni in lokalni ravni, v sodelovanju s povezanimi športnimi organizacijami, zagotavljati razvoj in rast ter hkrati izvajati poslanstvo krovne športne nevladne organizacije. Skrbeti za skladen razvoj vseh pojavnih oblik športa, za delovanje športnih organizacij, omogočati konkurenčnost slovenskih športnic in športnikov na mednarodnih tekmovanjih ter z upoštevanjem vrednot biti vzor uspešnega nacionalnega olimpijskega komiteja.

VIZIJA
S strokovnim delom in poslovno odličnostjo biti ključni dejavnik pri nadaljnjem oblikovanju ter razvoju športa v Sloveniji in s tem postati vzor uspešnega nacionalnega olimpijskega komiteja v svetu.

Ugodnosti partnerja